U prepunoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu jučer, 8. svibnja 2024., u sklopu Kliofesta održano je predstavljanje knjige Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. Sudjelovali su autor prof. dr. sc. Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), urednik knjige dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), recenzentica knjige dr. sc. Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest) i recenzent dr. sc. Dinko Šokčević (Institut za povijesne znanosti Istraživačkoga centra za humanističke znanosti u Budimpešti). Urednik Matko Globačnik uvodno se s pozicije nakladnika osvrnuo na knjigu, recenzentica Vlasta Švoger govorila je o sadržaju knjige, recenzent Dinko Šokčević o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, a autor Željko Holjevac o pisanju knjige, da bi potom diskusija bila nastavljena uz piće i kolače.

U punoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu jučer, 7. svibnja 2024., održano je predstavljanje knjige Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni. Sudjelovali su autor dr. sc. Emir Filipović, izv. prof. (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), urednik dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), predstavljači dr. sc. Branka Grbavac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Luka Špoljarić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Uvodno se urednik osvrnuo na proces objavljivanja knjige sa stajališta nakladnika, odabrane teme iz sadržaja knjige izložili su predstavljači koji su izrazili i pohvale, a konačno se publici obratio i autor koji je odgovarao na pitanja prisutnih, da bi diskusija bila nastavljena uz kolače i piće.

U izdanju Plejade i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga NEJEDNAKI PARTNERI. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. Željka Holjevca. Na osnovi proučavanja izvora u hrvatskim i mađarskim arhivima, onodobne periodike na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku, te brojnih objavljenih izvora i sekundarne literature, autor kroz prizmu politike habsburškog vladara Franje Josipa prikazuje cjelokupnost hrvatsko-mađarskih odnosa od 1860. do 1873. godine, dakle u ključnome razdoblju koje je odredilo suživot Hrvata i Mađara do raspada Habsburške Monarhije u Prvome svjetskom ratu. Osim prikaza ključnih događaja, počevši s Listopadskom diplomom i Hrvatskim i Ugarskim saborom 1861., preko Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe pa do revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873. godine, autor se posvećuje i manje poznatim događajima koji su odjeknuli u tadašnjoj hrvatskoj i mađarskoj javnosti, kao i pitanju Rijeke, Međimurja, Vojne krajine, Dalmacije i životnih aspekata hrvatsko-mađarskih odnosa. Ovo impozantno izdanje, koje će postati jedno od temeljnih referentnih izdanja hrvatske historiografije za povijest 19. stoljeća, opremljeno je i izabranim ilustracijama tiskanima na posebnom papiru.

Prof. dr. sc. Željko Holjevac (Brinje, 1973.), studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. do 2019. bio je zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao docent, izvanredni i redoviti profesor. Od 2014. do 2016. bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akademske godine 2016/17. i obnašatelj dužnosti dekana. Od 2019. ravnatelj je Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je i zaposlen kao znanstveni savjetnik.

Knjigu kupite u internetskoj trgovini Plejade. Za sva pitanja i upite slobodno nam se obratite na e-mail adresu plejadazagreb@gmail.com.

Promocija knjige u izdanju Plejade i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. održat će se u srijedu 8. svibnja u 19:00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb, u sklopu ovogodišnjeg Kliofesta.

Sudjeluju autor dr. sc. Željko Holjevac, red. prof. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), urednik dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), i recenzenti dr. sc. Dinko Šokčević (Institut za povijest Centra za humanističke znanosti u Budimpešti) i dr. sc. Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest).

Knjigu će na promociji biti moguće kupiti po promotivnoj cijeni. Radujemo se Vašem dolasku!

Promocija knjige u izdanju Plejade, Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni održat će se 7. svibnja u 19:00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb, u sklopu ovogodišnjeg Kliofesta.

Sudjeluju autor dr. Emir O. Filipović, izv. prof. (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), dr. sc. Branka Grbavac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Luka Špoljarić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Knjigu će na promociji biti moguće kupiti po promotivnoj cijeni. Radujemo se Vašem dolasku!