,

Iz tiska je izašla knjiga “NEJEDNAKI PARTNERI. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873.” Željka Holjevca

U izdanju Plejade i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga NEJEDNAKI PARTNERI. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. Željka Holjevca. Na osnovi proučavanja izvora u hrvatskim i mađarskim arhivima, onodobne periodike na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku, te brojnih objavljenih izvora i sekundarne literature, autor kroz prizmu politike habsburškog vladara Franje Josipa prikazuje cjelokupnost hrvatsko-mađarskih odnosa od 1860. do 1873. godine, dakle u ključnome razdoblju koje je odredilo suživot Hrvata i Mađara do raspada Habsburške Monarhije u Prvome svjetskom ratu. Osim prikaza ključnih događaja, počevši s Listopadskom diplomom i Hrvatskim i Ugarskim saborom 1861., preko Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe pa do revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873. godine, autor se posvećuje i manje poznatim događajima koji su odjeknuli u tadašnjoj hrvatskoj i mađarskoj javnosti, kao i pitanju Rijeke, Međimurja, Vojne krajine, Dalmacije i životnih aspekata hrvatsko-mađarskih odnosa. Ovo impozantno izdanje, koje će postati jedno od temeljnih referentnih izdanja hrvatske historiografije za povijest 19. stoljeća, opremljeno je i izabranim ilustracijama tiskanima na posebnom papiru.

Prof. dr. sc. Željko Holjevac (Brinje, 1973.), studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. do 2019. bio je zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao docent, izvanredni i redoviti profesor. Od 2014. do 2016. bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akademske godine 2016/17. i obnašatelj dužnosti dekana. Od 2019. ravnatelj je Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je i zaposlen kao znanstveni savjetnik.

Knjigu kupite u internetskoj trgovini Plejade. Za sva pitanja i upite slobodno nam se obratite na e-mail adresu plejadazagreb@gmail.com.