U prepunoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu jučer, 8. svibnja 2024., u sklopu Kliofesta održano je predstavljanje knjige Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. Sudjelovali su autor prof. dr. sc. Željko Holjevac (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), urednik knjige dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), recenzentica knjige dr. sc. Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest) i recenzent dr. sc. Dinko Šokčević (Institut za povijesne znanosti Istraživačkoga centra za humanističke znanosti u Budimpešti). Urednik Matko Globačnik uvodno se s pozicije nakladnika osvrnuo na knjigu, recenzentica Vlasta Švoger govorila je o sadržaju knjige, recenzent Dinko Šokčević o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, a autor Željko Holjevac o pisanju knjige, da bi potom diskusija bila nastavljena uz piće i kolače.

U punoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu jučer, 7. svibnja 2024., održano je predstavljanje knjige Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni. Sudjelovali su autor dr. sc. Emir Filipović, izv. prof. (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), urednik dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), predstavljači dr. sc. Branka Grbavac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Luka Špoljarić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Uvodno se urednik osvrnuo na proces objavljivanja knjige sa stajališta nakladnika, odabrane teme iz sadržaja knjige izložili su predstavljači koji su izrazili i pohvale, a konačno se publici obratio i autor koji je odgovarao na pitanja prisutnih, da bi diskusija bila nastavljena uz kolače i piće.

U izdanju Plejade i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga NEJEDNAKI PARTNERI. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. Željka Holjevca. Na osnovi proučavanja izvora u hrvatskim i mađarskim arhivima, onodobne periodike na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku, te brojnih objavljenih izvora i sekundarne literature, autor kroz prizmu politike habsburškog vladara Franje Josipa prikazuje cjelokupnost hrvatsko-mađarskih odnosa od 1860. do 1873. godine, dakle u ključnome razdoblju koje je odredilo suživot Hrvata i Mađara do raspada Habsburške Monarhije u Prvome svjetskom ratu. Osim prikaza ključnih događaja, počevši s Listopadskom diplomom i Hrvatskim i Ugarskim saborom 1861., preko Austro-ugarske i Hrvatsko-ugarske nagodbe pa do revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe 1873. godine, autor se posvećuje i manje poznatim događajima koji su odjeknuli u tadašnjoj hrvatskoj i mađarskoj javnosti, kao i pitanju Rijeke, Međimurja, Vojne krajine, Dalmacije i životnih aspekata hrvatsko-mađarskih odnosa. Ovo impozantno izdanje, koje će postati jedno od temeljnih referentnih izdanja hrvatske historiografije za povijest 19. stoljeća, opremljeno je i izabranim ilustracijama tiskanima na posebnom papiru.

Prof. dr. sc. Željko Holjevac (Brinje, 1973.), studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1998. do 2007. radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2007. do 2019. bio je zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao docent, izvanredni i redoviti profesor. Od 2014. do 2016. bio je prodekan za organizaciju i razvoj, a akademske godine 2016/17. i obnašatelj dužnosti dekana. Od 2019. ravnatelj je Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje je i zaposlen kao znanstveni savjetnik.

Knjigu kupite u internetskoj trgovini Plejade. Za sva pitanja i upite slobodno nam se obratite na e-mail adresu plejadazagreb@gmail.com.

Promocija knjige u izdanju Plejade i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. održat će se u srijedu 8. svibnja u 19:00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb, u sklopu ovogodišnjeg Kliofesta.

Sudjeluju autor dr. sc. Željko Holjevac, red. prof. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), urednik dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), i recenzenti dr. sc. Dinko Šokčević (Institut za povijest Centra za humanističke znanosti u Budimpešti) i dr. sc. Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest).

Knjigu će na promociji biti moguće kupiti po promotivnoj cijeni. Radujemo se Vašem dolasku!

Promocija knjige u izdanju Plejade, Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni održat će se 7. svibnja u 19:00 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb, u sklopu ovogodišnjeg Kliofesta.

Sudjeluju autor dr. Emir O. Filipović, izv. prof. (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu), dr. sc. Matko Globačnik (Plejada d.o.o.), dr. sc. Branka Grbavac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Luka Špoljarić, doc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Knjigu će na promociji biti moguće kupiti po promotivnoj cijeni. Radujemo se Vašem dolasku!

Ovogodišnji festival povijesti Kliofest održava se od 7. do 10. svibnja s glavnim događanjima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Plejada će u sklopu Kliofesta u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5) predstaviti dva svoja najnovija izdanja, 7. svibnja u 19h knjigu Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni autora Emira O. Filipovića i 8. svibnja u 19h knjigu Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860. – 1873. autora Željka Holjevca. Stoga pratite najnovije obavijesti na internetskoj stranici Plejade i na njezinim profilima na društvenim mrežama, a do tada pogledajte program ovogodišnjeg Kliofesta.

Autor analitički utemeljeno i dokumentarno prikazuje glavna obilježja radikalne poljske desnice. Riječ je moćnoj političkoj formaciji, koja u zadnjih 20 godina dominira poljskom politikom, pa su 2005. – 2007. dvije radikalno desne stranke bile na vlasti. Od 2015. jedna od njih – Pravo i pravda (PiS) – vlada samostalno, pa je zakonodavna i izvršna vlast bila potpuno u njezinim rukama. Autor pokazuje kako je središnja ideja poljske radikalne desnice shvaćanje nacije, odnosno definiranje uloge i značenja „poljskosti“. Suprotno tezi o „povratku Europi”, ona inzistira na superiornosti poljske nacije u odnosu na one zapadnjačke. Na tragu pape Ivana Pavla II. i Czesława Miłosza, tvrdi kako ta superiornost poljske nacije proizlazi iz činjenice da je katoličanstvo još uvijek ključna dimenzija poljskoga nacionalnog identiteta. Ideologija poljske radikalne desnice ima bitna obilježja kulturno hegemonijske ideologije jer njezine ideje vladaju poljskim društvom i kulturom. Knjiga S. Lackovića je važna politološka literatura jer je tema radikalne desnice u Poljskoj relevantna za bilo koje istraživanje geneze i utjecaja radikalne desnice u Europi i svijetu, pa time i u Hrvatskoj.

Dr. sc. Stjepan Lacković (Zagreb, 1978.), magistrirao političke znanosti na Central European University u Budimpešti i europske studije na Jagiellonskom Sveučilištu u Krakovu; doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2021. godine. Voditelj je specijalističkog diplomskog stručnog studija Komunikacijski menadžment na Veleučilištu Baltazar Zaprešić.

Knjigu kupite u internetskoj trgovini Plejade: Radikalna desnica u Poljskoj. Za sva pitanja i upite slobodno nam se obratite na e-mail adresu plejadazagreb@gmail.com.

Iz tiska je izašla knjiga Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni u izdanju Plejade. U ovoj detaljnoj specijalističkoj studiji autor Emir O. Filipović širenje i afirmaciju viteške kulture u srednjovjekovnoj Bosni smješta u onodobni europski kontekst, posvećujući se osobito posrednicima viteštva sa Zapada u Bosnu, među kojima su na prvome mjestu dalmatinske komune i Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo. Analizirajući brojne dostupne izvore, od kojih i arhivske iz jedanaest arhiva diljem Europe, autor piše o viteškoj tituli i osobama koje su je nosile u srednjovjekovnoj Bosni, o viteškim idealima, životnom standardu, viteškim igrama i redovima, vladaru kao vitezu, oružju i opremi bosanskih vitezova te simbolima viteštva u heraldici i njegovim tragovima u onomastici. Ova bogato ilustrirana knjiga privući će zanimanje stručnjaka, ali i šireg kruga zainteresiranih čitateljica i čitatelja.

Emir O. Filipović (Ključ, 1984.), od 2007. radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je trenutno u zvanju izvanrednog profesora. Kao pozvani gostujući predavač i istraživač boravio je na više sveučilišta i istraživačkih centara u Europi. Fokus njegovog dosadašnjeg užeg znanstvenog zanimanja bio je usmjeren na izučavanje ranih bosansko-osmanskih odnosa, srednjovjekovnog viteštva i dvorske kulture, heraldike te političke, kulturne i vjerske povijesti Europe i Bosne u 14. i 15. stoljeću. Rezultate svojih istraživanja izlagao je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autor je knjiga Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386–1463) (Sarajevo, 2019) i Kotromanići: Stvaranje i oblikovanje dinastičkog identiteta u srednjovjekovnoj Bosni (Sarajevo, 2022).

Knjigu kupite u internetskoj trgovini Plejade: Viteštvo u srednjovjekovnoj Bosni. Za sva pitanja i upite slobodno nam se obratite na e-mail adresu plejadazagreb@gmail.com

Svim našim autorima i autoricama, suradnicima i suradnicama te, ne manje važno, čitateljima i čitateljicama, želimo sretan Božić, ugodne blagdane i sretnu Novu godinu! U novoj, 2024. godini, očekuje vas mnogo kvalitetnih knjiga u izdanju Plejade pa nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku i X-u.

Sve narudžbe pristigle između 23. prosinca 2023. i 7. siječnja 2024. bit će obrađene nakon toga perioda.

U zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića danas, 22. studenog 2023., održano je predstavljanje knjige “Igor Karaman. Život, djelo i doprinos ekonomskoj povijesti Hrvatske”. Autorica zbog svoje dobi nije mogla prisustvovati te je poslala priopćenje, a knjigu su pred publikom predstavili recenzenti, dr. sc. Hrvoje Petrić, red. prof., i dr. sc. Ivica Šute, red. prof. (obojica s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) zajedno s urednikom, dr. sc. Matkom Globačnikom (Plejada d.o.o.).

Predstavljanju su nazočili nekadašnji kolege, suradnici, poznanici i studenti Igora Karamana, ali i autorice Mire Kolar-Dimitrijević, kao i današnji povjesničari te profesori i studenti povijesti.