,

SRETAN BOŽIĆ I ZDRAVA I USPJEŠNA NOVA GODINA!

Autorima, suradnicima, poslovnim partnerima i čitateljima želimo
 
SRETAN BOŽIĆ I ZDRAVU I USPJEŠNU NOVU GODINU

Vladimir Filipović

Ilija Ranić

Matko Globačnik