Uspješna suradnja sa Sveučilištem Libertas

U protekloj 2016. Plejada je ostvarila uspješnu suradnju sa Međunarodnim sveučilištem Libertas iz Zagreba. Zajednički su realizirana dva udžbenika:

  • Ivo Andrijanić, Miroslav Gregurek, Zdravko Merkaš, Upravljanje poslovnim rizicima
  • Ivo Andrijanić, Duško Pavlović, Međunarodna poslovanje

Suradnja se nastavlja pa se u 2017. očekuju nova izdanja.